Dạy con học – mỗi đứa trẻ một cách học – Cynthia Ulrich

Dạy con học - mỗi đứa trẻ một cách học - Cynthia Ulrich

Mỗi đứa trẻ một cách học – Cynthia Ulrich Mỗi một đứa trẻ sẽ có một khả năng và hướng phát triển khác nhau. Khi xác định được đúng những khả năng của trẻ, bạn mới không đi vào lối mòn rập khuôn và làm lệch lạc thiên hướng phát triển của trẻ. Khi xác định được đúng những khả năng của con mình, bạn sẽ đưa ra được phương pháp dạy con học cho phù hợp -và khơi dậy tối đa khả năng tiềm tàng trong con trẻ. Tất cả các…

Xem thêm